Skip to table dataSkip to menuTagasi otsingusseHotkeys reference
header_1  
Celms_publications

Published articles in JournalsNr Reference name Keywords File link
1 Heinaru et al., 2000 (FEMS Microbiology Ecology) Isolation of phenol and p-cresol degraders; catabolic types; occurrence of plasmid DNA; phenol monooxygenase, catechol 1,2-dioxygenase, catechol 2,3-dioxygenase, protocatechuate 3,4-dioxygenase, p-hydroxybenzoate hydroxylase enzyme activities; File
2 Heinaru et al., 2001 (FEMS Microbiology Ecology) Mechanisms regulating degradation of phenol, p-cresol and benzoate from their mixtures; Pseudomonas strains of different catabolic types; metabolic intermediates; diauxia File
3 Heinaru et al., 2005 (FEMS Microbiology Ecology) Microcosms; DGGE analysis; monitoring of population dynamics; decomposition of phenolic compounds and PAHs in microcosms File
4 Heinaru et al., 2009 (FEMS Microbiology Ecology) Pseudomonas fluorescens PC20; naphthalene and phenol plasmids; plasmid transfer; plasmid mobilization; IS elements; complete nucleotide sequence of pNAH20 File
5 Joesaar et al., 2010 (FEMS Microbiology Ecology) p-cresol methylhydroxylase; p-cresol degradation kinetics; sigma-54 dependent transcriptional regulation File
6 Juhanson et al., 2009 (FEMS Microbiology Ecology) Phytoremediation and bioaugmentation field experiments; survival of introduced strains; DGGE analysis; catabolic performance File
7 Jutkina et al., 2011 (Genes) IncP-9 plasmids; aromatic degraders of Baltic Sea File
8 Jutkina et al., 2013 (Plasmid) TOL plasmids; toluene catabolic genes; complete nucleotide sequence of pD2RT; growth kinetics of plasmid-bearing strains File
9 Merimaa et al., 2006 (Archives in Microbiology) Phenol hydroxylase; catechol 2,3-dioxygenase; phenol and p-cresol degraders; phylogenetic analysis File
10 Vedler et al., 2004 (Journal of Bacteriology) Herbicide 2,4-D; IncP-1 plasmids; complete nucleotide sequence of pEST4011; laboratory evolution File
11 Vedler et al., 2013 (Systematic and Applied Microbiology) Limnobacter spp; phenol-degrading bacteria of Baltic Sea; phenol hydroxylase; catechol 2,3-dioxygenase; phylogenetic analysis; total community DNA File
12 Viggor et al., 2008 (Biodegradation) Phenol hydrozylase; kinetic parameters; phenol-degrading pseudomonads File
13 Viggor et al., 2013 (Microbiological Research) Alkane biodegradation; microbioal communities; Baltic Sea; alkB clone library; microcosm experiments; DGGE analysis; phylogenetic trees File
14 Xu et al., 2011 (IJSEM) Pelagibacterium; novel member of the family Hyphomicrobiaceae; taxonomic characteristics File
15

Peebo et al., 2014 (Applied Microbiology and Biotechnology)

Acetate overflow; Acs; Continuous culture; Absolute proteomics; Acetylation

File

16 Kõiv et al., 2015 (Scientific Reports)

Changes in microbial community; potato tubers; pathogenesis File
17 Viggor et al., 2015 (Mar Pollut Bull) Alkane hydroxylase; Baltic Sea; alkB gene; n-alkane degrading bacterial strains File

18 Heinaru et al., 2016Functional redundancy in phenol and toluene degradation in Pseudomonas stutzeri strains isolated from the Baltic Sea doi
19 Jõesaar et al., 2017 Strategy ofPseudomonas pseudoalcaligenes C70 for effective degradation of phenol and salicylate doi
20 Ilmjärv et al., 2017 Contribution of increased mutagenesis to the evolution of pollutants-degrading indigenous bacteria doi
21

Kõiv et al.,2020

Microbiome of root vegetables--a source of gluten-degrading bacteria

doi

22 Viggor et al.,2020

Microbial metabolic potential of phenol degradation in wastewater treatment plant of crude oil refinery: analysis of metagenomes and characterization of isolates

doi

23

Elken et al.,2020

Formation of new PHE plasmids in a phenol-polluted environment

doi

24

Nandy et al.,2021

Monitoring the growth, survival and phenol utilization of the fluorescent-tagged Pseudomonas oleovorans immobilized and free cells

doiMagistritööd/Master's thesis

1. Kady Mäesalu, 2021, (supervisor) Anne Menert, Elektroonikaromude bioleostumise protsesside uurimine, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut

2. Marge Puhm, 2020, (supervisor) Riho Teras, Ekstratsellulaarsete peptiidide mõju Pseudomonas putida biofilmile fis -i üleekspressiooni tingimustes, Tartu Ülikool.

3. Kristina Põšnograjeva, 2019, (supervisor) Tiina Alamäe; Katrin Viigand, Pärmide MAL klastrid ja valgud põhirõhuga Scheffersomyces stipitis'e -glükosidaasidel, Tartu Ülikool.

4. Aivar Meldre, 2019, (supervisor) Tiina Alamäe; Triinu Visnapuu; Katrin Viigand, Pärmi Blastobotrys adeninivorans -glükosidaasi AG2 iseloomustamine, Tartu Ülikool.

5. Liselle Luks, 2019, (supervisor) Anne Menert; Hans Priks; Triin Korb, Põlevkivi mikrobioloogiline töötlemine, Tartu Ülikool.

6. Angela Peeb, 2019, (supervisor) Jaak Truu; Kristjan Oopkaup, Naftareostuse mõju arktilise merejää mikroobikooslusele, Tartu Ülikool.

7. Ingrem Metsik, 2017, (supervisor) Maia Kivisaar; Tanel Ilmjärv, Hübriidse m-kresooli lagundamisraja efektiivsust suurendavad mutatsioonid bakteri Pseudomonas putida laboratoorses evolutsioonikatses, Tartu Ülikool.

8. Sirli Rosendahl, 2017, (supervisor) Hedvig Tamman; Rita Hõrak, Toksiin-antitoksiin süsteemide mõju Pseudomonas putida kohasusele ja stressitaluvusele, Tartu Ülikool.

9. Anneli Aasamets, 2016, (supervisor) Tiina Alamäe; Triinu Visnapuu, Levaani ja fruktooligosahhariidide süntees Pseudomonas syringae pv. tomato levaansukraasiga Lsc3, Tartu Ülikool.

10. Liisbeth Kose, 2016, (supervisor) Riho Teras, Pseudomonas putida GacS/A signaaliraja geenide transkriptsiooni regulatsioon, Tartu Ülikool.

11. Triin Korb, 2016, (supervisor) Anne Menert, Biodegradatiivse potentsiaaliga mikroobikooslused Eesti graptoliitargilliidist, Tartu Ülikool.

12. Maria Gromkova, 2015, (supervisor) Tiina Alamäe; Triinu Visnapuu; Karin Ernits, Pseudomonas syringae pv. tomato levansukraasi Lsc3 struktuuri ja funktsiooni seoste uurimine mutatsioonanalüüsiga, Tartu Ülikool.

13. Artemi Maljavin, 2015, (supervisor) Maia Kivisaar; Tatjana Jatsenko, "Mutageensuse" operoni osalus Pseudomonas putida rakkudes toimuvates mutatsiooniprotsessides, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

14. Maarja Grünbach, 2014, (supervisor) Eve Naanuri; Eeva Heinaru, Multikomponentsete monooksügenaaside mitmekesisus Läänemere tolueenilagundajates bakterites, Tartu Ülikool.

15. Merlin Soopere, 2014, (supervisor) Tiina Alamäe; Ene Talpsep, PCR-meetodi valideerimine Listeria monocytogenes'e tuvastamiseks toidu- ja hügieeniproovidest, Tartu Ülikool.

16. Mari Tagel, 2014, (supervisor) Maia Kivisaar, Uute mutatsioonisagedust mõjutavate geenide identifitseerimine bakteris Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

17. Kärt Ukkivi, 2013, (supervisor) Maia Kivisaar, Transkriptsiooni ja transkriptsiooniga seotud DNA reparatsiooni mõju mutatsiooniprotsessidele bakteris Pseudomonas putida, Tartu.

18. Ülvi Kana, 2013, (supervisor) Maia Kivisaar, NHEJ ensüümide osalus mutatsiooniprotsessides bakteris Pseudomonas putida, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

19. Tanel Ilmjärv, 2013, (supervisor) Maia Kivisaar; Heili Ilves, Pseudomonas putida mutatsiooniprotsesside sõltuvus kromosomaalsest lokalisatsioonist ja rakkudevahelisest kommunikatsioonist, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

20. Andres Ainelo, 2013, (supervisor) Rita Hõrak, Pseudomonas putida GraTA toksiin-antitoksiin süsteemi toimemehhanismide selgitamine, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

21. Hanna Ainelo, 2013, (supervisor) Riho Teras, Pseudomonas putida globaalse regulaatori Fis osalus biofilmi moodustumises, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

22. Kadi Tilk, 2013, (supervisor) Rita Hõrak, Pseudomonas putida ColRS süsteem on tsingi-, raua-, mangaani- ja kaadmiumiliiga tunnetav signaalirada, Tartu Ülikool.

23. Hedvig Tamman, 2012, (supervisor) Rita Hõrak, Pseudomonas putida kasvukiirust vähendav toksiin GraT supresseerib colR mutandi glükoossõltuvat lüüsi, Tartu Ülikool.

24. Karl Mumm, 2012, (supervisor) Rita Hõrak, Kas transkriptsioonifaktor ColR paikneb periplasmas?, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

25. Kertu Tiirik, 2012, (supervisor) Hiie Nõlvak; Jaak Truu, Antibiootikumiresistentsusgeenide tuvastamine Läänemere bakterplanktonist, Tartu Ülikool.

26. Sandra Käosaar, 2012, (supervisor) Tiina Alamäe, Mono- ja disahhariidid regulatsiooniprotsesside käivitajatena pärmil Hansenula polymorpha: uued meetodid, promootorid ja ekspressioonitüved, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

27. Jekaterina Jevtuševskaja, 2012, (supervisor) Andres Mäe; Liis Andresen, Plasmiidsete vektorsüsteemide konstrueerimine ja rakendamine Rsm süsteemi mõju uurimiseks taimepatogeenis Pectobacterium carotovorum alaml. carotovorum, Tartu Ülikool.

28. Karin Ernits, 2011, (supervisor) Tiina Alamäe; Triinu Visnapuu, Pseudomonas syringae pv. tomato levaansukraasi Lsc3 struktuuri modelleerimine ja mutantide iseloomustamine, Tartu Ülikool.

29. Ivo Krustok, 2011, (supervisor) Marika Truu; Jaak Truu, Horisontaal- ja vertikaalvooluliste filtrite mikroobikooslue dünaamika ja aktiivsus eksperimentaalses hallvee puhastussüsteemis, Tartu Ülikool.

30. Teele Ligi, 2011, (supervisor) Marika Truu; Jaak Truu, Denitrifikatsioonis osalev mikroobikooslus reostunud jõevett puhastavas läbivooluliste tehismärgalade kompleksis, Tartu Ülikool.

31. Mihkel Mäesaar, 2011, (supervisor) Jaak Truu; Jaanis Juhanson, Naftareostuse mõju Läänemere mikroobikooslusele, Tartu Ülikool.

32. Triinu Juurik, 2011, (supervisor) Maia Kivisaar; Kairi Tavita, Mutatsiooniprotsessid bakteri Pseudomonas putida kromosoomis, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

33. Andrio Lahesaare, 2011, (supervisor) Riho Teras; Heili Ilves, Globaalse regulaatorvalgu Fis-i seondumine Pseudomonas putida raua metabolismis ja biofilmi moodustamises osalevate geenide promootoraladele, Tartu Ülikool.

34. Anna Velts, 2010, (supervisor) Riho Teras, Pseudomonas putida Fis valgu kontsentratsioon erinevates kasvutingimustes, Tartu Ülikool.

35. Annika Teppo, 2010, (supervisor) Riho Teras, Pseudomonas putida kasvuhäirete põhjused glükoosi söötmes, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli

36. Tatjana Jatsenko, 2010, (supervisor) Maia Kivisaar; Kairi Tavita, Spetsialiseeritud DNA polümeraaside osalus mutatsiooniprotsessides Pseudomonas putida rakkudes, Tartu Ülikool.

37. Julia Sidorenko, 2010, (supervisor) Maia Kivisaar; Signe Saumaa, Study of the functions of DNA polymerase I in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

38. Annika Vilem, 2010, (supervisor) Jaak Truu; Jaanis Juhanson, Lõhkeaineid lagundava bakterikonsortsiumi iseloomustamine molekulaarsete meetoditega, Tartu Ülikool.

39. Külliki Püvi, 2010, (supervisor) Rita Hõrak, Pseudomonas putida glükoosist sõltuvat autolüüsi mõjutavad geenid, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

40. Kai Jõers, 2010, (supervisor) Andres Mäe; Tanel Tenson, Chlamydia trachomatis prevalents ja populatsiooni geneetiline struktuur Eestis, Tartu Ülikool.

41. Olga Šapran, 2010, (supervisor) Rita Hõrak, Glükoosi metabolismigeenide osalus Pseudomonas putida colR mutandi glükoos-sõltuvas lüüsumises, Tartu Ülikool.

42. Andres Lõhmus, 2010, (supervisor) Tiina Alamäe, Hansenula polymorpha maltaasi geen reporterina bakterites: kasutamisvõimalused ja võrdlus GusA-reporteriga, Tartu Ülikool.

43. Julia Aprelkova, 2010, (supervisor) Indrek Suitso; Tiina Alamäe, Probiootilise bakteri Bacillus smithii TBMI12 spooride manustamise ohutuskatse sigade ning kanade näitel, Tartu Ülikool.

44. Liisa Lilje, 2009, (supervisor) Rita Hõrak; Marta Putrinš, ColRS signaaliraja ja TtgABC pumba roll Pseudomonas putida fenoolitolerantsuses, Tartu Ülikool.

45. Liisa Lilje, 2009, (supervisor) Rita Hõrak; Marta Putrinš, ColRS signaaliraja ja TtgABC pumba roll Pseudomonas putida fenoolitolerantsuses, Tartu Ülikool.

46. Jens-Konrad Preem, 2009, (supervisor) Jaak Truu, Trinukleotiidsed lihtsad kordusjärjestused Pseudomonas fluorescensi genoomis ja võimalused nende kasutamiseks perekond Pseudomonas liikide subtüpiseerimiseks, Tartu Ülikool.

47. Mario Mitt, 2009, (supervisor) Signe Viggor; Eve Naanuri, Alkaane lagundava bakterikonsortsiumi iseloomustamine Vilsandi rannikumeres, Tartu Ülikool.

48. Sander Kutti, 2009, (supervisor) Jaak Truu, Fosforit siduva filtermaterjali mikroobikooslus heitvee järelpuhastis, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

49. Hiie Nõlvak, 2008, (supervisor) Jaak Truu, Seiratava loodusliku tervenemise rakendusvõimaluste uurimine molekulaarsete meetoditega naftasaadustega saastunud ala pinnases, Tartu Ülikool.

50. Jekaterina Jutkina, 2008, (supervisor) Eeva Heinaru; Eve Naanuri, Pseudomonas fluorescens tüve PC20 plasmiidide järjestuse analüüs, Tartu Ülikool.

51. Kersti Tammus, 2008, (supervisor) Tiina Alamäe, Reportergeenide kasutamine pärmil Hansenula polymorpha: MAL-lookus ja selle promootorite regulatsioon, Tartu Ülikool.

52. Julia Jakovleva, 2008, (supervisor) Riho Teras, Tn4652 transpositsiooni sõltuvus DNA superspiralisatsioonist ja Fis-ist, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

53. Triinu Visnapuu, 2007, (supervisor) Tiina Alamäe, Levaansukraasi geenide ekspresseerimine Escherichia coli's ja valkude omaduste uurimine, Tartu Ülikool.

54. Karin Kask, 2007, (supervisor) Eerik Jõgi; Allan Nurk; Andres Mäe, Laktaadi tootmine Bacillus coagulans SIM-7 DSM 14043 vegetatiivsete rakkude ning spooridega, Tartu Ülikool.

55. Mari-Liis Ots, 2007, (supervisor) Allan Nurk; Andres Mäe; Oliver Meikar, Polühüdroksüalkanaadi süntees bakteris Pseudomonas mandelii Pc17, Tartu Ülikool.

56. Liis Andresen, 2007, (supervisor) Andres Mäe, Rcs signaaliülekande süsteemi roll taimepatogeeni Pectobacterium carotovorum alaml. carotovorum virulentsuses, Tartu Ülikoo.

57. Merit Aava, 2007, (supervisor) Eeva Heinaru, Multiplasmiidne süsteem naftaleeni ja fenooli lagundamiseks Pseudomonas fluorescens tüves PC20, Tartu Ülikool.

58. Lauri Koorits, 2007, (supervisor) Andres Tover; Maia Kivisaar, ImuB ja DnaE2 osalus Pseudomonas putida rakkudes toimuvates mutatsiooniprotsessides, Tartu Ülikool.

59. Mariliis Tark, 2006, (supervisor) Andres Tover; Maia Kivisaar, DNA reparatsioon Pseudomonas putida rakkudes, Tartu Ülikool.

60. Paula Ann Kivistik, 2006, (supervisor) Rita Hõrak; Maia Kivisaar, Pseudomonas putida kahekomponentse signaalsüsteemi ColRS märklaudgeenid, Tartu Ülikool.

61. Katrin Viigand, 2006, (supervisor) Tiina Alamäe, Hansenula polymorpha MAL-lookus, Tartu Ülikool.

62. Kairi Tavita, 2006, (supervisor) Maia Kivisaar; Andres Tover, Statsionaarse faasi sigma faktori RpoS osalus Pseudomonas putida nälgivas populatsioonis toimuvates adaptatsiooniprotsessides, Tartu Ülikool.

63. Liis Kärme, 2006, (supervisor) Jaak Truu, Biotervendusmeetodite kasutamine saasteainete biodegradatsiooni võimendamiseks poolkoksis, Tartu Ülikool.

64. Jaanis Juhanson, 2005, (supervisor) Jaak Truu, Fütoremediatsiooni ja bioaugmentatsiooni mõju poolkoksi mikroobikooslusele, Tartu Ülikool.

65. Hedi Laursoo, 2005, (supervisor) Andres Mäe, Taimepatogeenile Erwinia carotovora subsp. carotovora SCC3193 spetsiifilise mikrokiibi väljatöötamine, Tartu Ülikool.

66. Radi Tegova, 2004, (supervisor) Andres Tover; Maia Kivisaar, DNA polümeraas IV osalus Pseudomonas putida rakkudes toimuvates mutatsiooniprotsessides, Tartu Ülikool.

67. Marta Putrinš, 2004, (supervisor) Maia Kivisaar; Andres Tover, Rakkude füsioloogilisest seisundist tulenevad kontrollmehhanismid Pseudomonas putida fenooli degradatsiooni operoni pheBA transkriptsiooni regulatsioonil, Tartu Ülikool.

68. Pille Pärn, 2003, (supervisor) Tiina Alamäe, Hansenula polymorpha maltase, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

69. Signe Saumaa, 2002, (supervisor) Maia Kivisaar, DNA reparatsioonisüsteemide mõju mutatsioonispektri muutustele Pseudomonas putida kultuuri pikemaajalisel nälgimisel, Tartu Ülikool.

70. Ülle Saks, 2002, (supervisor) Andres Tover; Maia Kivisaar, Fenooli lagundamist määravate geenide transkriptsiooni regulatsioon bakteris Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

71. Heili Ilves, 2001, (supervisor) Maia Kivisaar; Rita Hõrak, Pseudomonas putida transposooni Tn4652 transpositsiooni regulatsioon, Tartu Ülikool.

72. Silja Laht, 2001, (supervisor) Tiina Alamäe, Pärmi Hansenula polymorpha glükokinaas: geeni kloneerimine ja valgu iseloomustamine, Tartu Ülikool.

73. Toomas Kramarenko, 2000, (supervisor) Tiina Alamäe, Heksoosi kinaaside roll suhkrute kataboliitses repressioonis pärmil Hansenula polymorpha, Tartu Ülikool.

74. Signe Viggor, 2000, (supervisor) Eeva Heinaru; Toomas Tenno, Alküül- ja hüdroksüfenoolide biodegradatsiooni uurimine erineva katabolismitüübiga bakteritüvedes, Tartu Ülikool.

75. Eve Naanuri, 1999, (supervisor) Ain Heinaru; Andres Mäe, Pseudomonas putida 2,4-diklorofenoksüatsetaadi lagundamist tagava plasmiidi pEST4011 tfdCB operoni ekspressioon ja regulatsioon LysR-tüüpi transkriptsiooni aktivaatori TfdR poolt, Tartu Ülikool.Doktoritööd/Doctoral thesis

1. Kärt Ukkivi, 2020, (supervisor) Maia Kivisaar, Mutagenic effect of transcription and transcription-coupled repair factors in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

2. Kadi Tilk, 2020, (supervisor) Rita Hõrak, Signals and responses of ColRS two-component system in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

3. Hanna Ainelo, 2018, (supervisor) Riho Teras, Fis regulates Pseudomonas putida biofilm formation by controlling the expression of lapA, Tartu Ülikool.

4. Andrio Lahesaare, 2018, (supervisor) Riho Teras, The role of global regulator Fis in regulating the expression of lapF and the hydrophobicity of soil bacterium Pseudomonas, Tartu Ülikool.

5. Karin Ernits, 2019, (supervisor) Tiina Alamäe, Levansucrase Lsc3 and endo-levanase BT1760: characterization and application for the synthesis of novel prebiotics, Tartu Ülikool.

6. Katrin Viigand, 2018, (supervisor) Tiina Alamäe, Utilization of -glucosidic sugars by Ogataea (Hansenula) polymorpha, Tartu Ülikool.

7. Tatjana Jatsenko, 2018, (supervisor) Maia Kivisaar, Role of translesion DNA polymerases in mutagenesis and DNA damage tolerance in Pseudomonads, Tartu Ülikool.

8. Andres Ainelo, 2018, (supervisor) Rita Hõrak; Jaanus Remme, Physiological effects of the Pseudomonas putida toxin GraT, Tartu Ülikool.

9. Hedvig Tamman, 2016, (supervisor) Rita Hõrak, The GraTA toxin-antitoxin system of Pseudomonas putida: regulation and role in stress tolerance, Tartu Ülikool.

10. Julia Sidorenko, 2015, (supervisor) Maia Kivisaar, Combating DNA damage and maintenance of genome integrity in pseudomonads, Tartu Ülikool.

11. Jekaterina Jutkina, 2014, (supervisor) Ain Heinaru; Eve Naanuri, The horizontal gene pool for aromatics degradation: bacterial catabolic plasmids of the Baltic Sea aquatic system, Tartu Ülikool.

12. Hiie Nõlvak, 2012, (supervisor) Ain Heinaru; Jaak Truu, Influence of qPCR workflow on target gene enumeration from environmental samples in the case of bioremediation potential estimation, Tartu Ülikool.

13. Liis Andresen, 2012, (supervisor) Andres Mäe, Regulation of virulence in plant-pathogenic pectobacteria, Tartu Ülikool.

14. Triinu Visnapuu, 2012, (supervisor) Tiina Alamäe, Levansucrases encoded in the genome of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000: heterologous expression, biochemical characterization, mutational analysis and spectrum of polymerization products, Tartu Ülikool.

15. Paula Ann Kivistik, 2011, (supervisor) Rita Hõrak; Maia Kivisaar, ColR-ColS signalling system and transposition of Tn4652 in the adaptation of Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

16. Merike Jõesaar, 2010, (supervisor) Ain Heinaru, Diversity of Key Catabolic Genes at Degradation of Phenol and P-cresol in Pseudomonads, Tartu Ülikool.

17. Signe Viggor, 2008, (supervisor) Ain Heinaru; Toomas Tenno, Impact of biochemical parameters of genetically diferent pseudomonads at the degradation of phenolic compounds, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

18. Eve Naanuri, 2005, (supervisor) Ain Heinaru, Structure of the 2,4-dichlorophenoxyacetic acid-degradative plasmid pEST4011, Tartu Ülikool.

19. Jaak Truu, 2004, (supervisor) Ain Heinaru, Oil shale industry wastewater: impact on river microbial community and possibilities for bioremediation, Tartu Ülikool.

20. Jaanis Juhanson, 2010, (supervisor) Jaak Truu, Fütoremediatsiooni ja bioaugmentatsiooni mõju poolkoksi mikroobikooslusele, Tartu Ülikool.

21. Radi Tegova, 2009, (supervisor) Maia Kivisaar; Andres Tover, The role of specialized DNA polymerases in mutagenesis in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool.

22. Mariliis Tark, 2009, (supervisor) Maia Kivisaar, Mutagenic potential of DNA damage repair and tolerance mechanisms under starvation stress, Tartu Ülikool.

23. Marta Putrinš, 2008, (supervisor) Maia Kivisaar; Rita Hõrak, Pseudomonas putida vastused fenoolist tulenevatele metabolismi- ja stressisignaalidele, Tartu Ülikool.

24. Marika Truu, 2008, (supervisor) Mari Ivask; Jaak Truu, Impact of land use on microbial communities in Estonian soils, Tartu Ülikool.

25. Signe Saumaa, 2007, (supervisor) Maia Kivisaar, The role of DNA mismatch repair and oxidative DNA damage defense systems in avoidance of stationary phase mutations in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

26. Heili Ilves, 2006, (supervisor) Rita Hõrak; Maia Kivisaar, Stress-induced transposition of Tn4652 in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

27. Andres Tover, 2005, (supervisor) Maia Kivisaar, Regulation of transcription of the phenol degradation pheBA operon in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

28. Riho Teras, 2005, (supervisor) Maia Kivisaar, Regulation of transcription from the fusion promoters generated by transposition of Tn4652 into the upstream region of pheBA operon in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

29. Helen Udras, 2005, (supervisor) Tiina Alamäe, Hexose kinases and glucose transport in the yeast Hansenula polymorpha, Tartu Ülikool.

30. Rita Hõrak, 2002, (supervisor) Maia Kivisaar, Regulation of transposition of transposon Tn4652 in Pseudomonas putida, Tartu Ülikool.

31. Reet Marits, 2001, (supervisor) Andres Mäe, Role of two-component regulator system PehR-PehS and extracellular protease PrtW in virulence of Erwinia carotovora subsp. carotovora, Tartu Ülikool.Patentne leiutis/Patents

Method for decomposition of the metallorganic matter of graptolite-argillite by microbial consortium; Omanikud: BiotaTec OÜ; Autorid: Anne Menert, Maia Kivisaar, Sirli Sipp Kulli, Ain Heinaru, Tiit Maidre; Prioriteedi number: US2020157577; Prioriteedi kuupäev: 16.02.2016.

Method for decomposition of the metallorganic matter of graptolite-argillite by microbial consortium; Omanikud: BiotaTec OÜ; Autorid: Anne Menert, Maia Kivisaar, Sirli Sipp Kulli, Ain Heinaru, Tiit Maidre; Prioriteedi number: EP3416759A1; Prioriteedi kuupäev: 16.02.2016.

Method for decomposition of the metallorganic matter of graptolite-argillite by microbial consortium; Omanikud: BiotaTec OÜ; Autorid: Anne Menert, Maia Kivisaar, Ain Heinaru, Sirli Sipp Kulli, Tiit Maidre; Prioriteedi number: AU20170219431 20170216 ; Prioriteedi kuupäev: 16.02.2016.

Method for decomposition of the metallorganic matter of graptolite-argillite by microbial consortium; Omanikud: BiotaTec OÜ; Autorid: Anne Menert, Maia Kivisaar, Ain Heinaru, Sirli Sipp Kulli, Tiit Maidre; Prioriteedi number: WO/2017/140324 ; Prioriteedi kuupäev: 16.02.2016.

Meetod graptoliitargilliidi metallorgaanilise aine lõhustamiseks mikroobikoosluse abil; Omanikud: BiotaTec OÜ; Autorid: Anne Menert, Maia Kivisaar, Sirli Sipp Kulli, Ain Heinaru, Tiit Maidre; Prioriteedi number: P201600003; Prioriteedi kuupäev: 16.02.2016.


f123552me-3138438574957507417

University of Tartu 


 © 2013-2021 by University of Tartu, Estonia.

Version 09.11.2021