Skip to table dataSkip to menuTagasi otsingusseHotkeys reference
header_1  
CREP_rules_EE Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS teaduskollektsiooni
Reproduktiivtrakti Mikroorganismide Kollektsioon
korralduse ja kasutamise eeskirjad
 
Üldsätted

CREP (Collection of Reproductive Tract Microorganisms) on Tervistehnoloogiate Arenduskeskuse (Tervise TAK)  juures asuv reproduktiivtraktist pärinevate mikroobitüvede ja mikrobioota proovide kollektsioon. Kollektsioonis säilitatavad mikroobitüved, mikrobioota näidised ja nendest eraldatud DNA proovid pärinevad tervetelt, põletikega ja viljatutelt indiviididelt: naistelt, meestelt ning mees-naine paaridelt. Kollektsioon sisaldab nii kasulikke piimhappebaktereid kui ka oportunistlikke patogeene. Kollektsiooni põhirõhk on ühelt poolt reproduktiivtrakti probiootikumide arendusel erinevate terviseprobleemidega patsientide jaoks, teiselt poolt mees- ja naissuguteede mikroobikoosluste määramisel erinevate terviseseisundite korral.  
Kollektsioon toetub oma töös vastava valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustele ja eeskirjadele, sh ECCO (European Culture Collections' Organization), WFCC (World Federation of Culture Collections), CABRI (Common Access to Biological Resources and Information), OECD Hea Tava eeskirjad (Best Practice Guidelines for Biological Resource Centre), Nagoya protokoll.
Kõik kollektsioonis säilitatavad bioloogilised materjalid ja isolaadid on dokumenteeritud. Kehtivad kindlaksmääratud reeglid kollektsioonile ligipääsu ja kasutamise kohta (Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers of member states on research on biological materials of human origin,  article 14).
Kollektsioon on registreeritud World Data Centre for Microorganisms (WDCM) andmebaasis (nr. 1091). Kollektsioon kuulub kaasaegse andmebaasisüsteemiga ning ühtse veebilehega Eesti mikrobioloogia rahvuskollektsiooni. Info kollektsiooni kohta on kättesaadav Eesti Elektroonilise Mikroobide andmeBaasi (EEMB) veebilehel nii eesti kui inglise keeles.
 
Kollektsiooni komplekteerimine ja struktuur

Kollektsiooni moodustavad teadustöö käigus kogutud või ostetud mikroobitüved ja mikrobioota näidised ning digitaalsesse andmebaasi talletatud informatsioon.
Teadusprojektide raames kogutav materjal lisatakse kollektsiooni bioloogilise materjali vastuvõtmise lepingu alusel.
Kollektsiooni täienemisel kantakse info uue säiliku kohta digiarhiivi andmebaasi. Samuti täiendatakse andmebaasi olemasolevate säilikute kohta uue info laekumisel. Andmebaasi sissekannete tegemist teostab kollektsiooni haldur, kes kogub vajaliku info teistelt Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS töötajatelt ja kraadiõppureilt.
Igal säilikul on unikaalne ID-kood, mis koosneb kollektsiooni akronüümi ja numbri kombinatsioonist.
Bioloogilist materjali säilitatakse kodeeritult vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele (Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers of member states on research on biological materials of human origin).
Kollektsiooni ja andmebaasi nõuetekohase kasutamise ja hoidmise eest vastutab kollektsiooni haldur.
Kollektsioon asub Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse mikrobioloogia laboris, Ravila 19, Tartu 50411.
 
Säilikute hoidmine

Säilikuid (mikroobitüvesid ja mikrobioota näidiseid) hoitakse -80°C juures mitmes korduses, mis on paigutatud erinevatesse külmikutesse. Isoleeritud tüvesid säilitatakse spetsiaalsetes säilitusviaalides (keemiliselt töödeldud helmed krüolahuses) või steriilsetes krüoviaalides SKIM-milk säilitussöötmes.  
Kollektsiooni säilitatakse lukustatud külmikutes. Juurdepääs kollektsioonile on ainult selleks volitatud isikul, tema puudumisel (puhkus, lähetus jms) määratud asendajal. Kolmandatel isikutel juurdepääs kollektsioonile puudub.
Säilitustingimusi (külmikute temperatuuri ja külmikute jooksva hoolduse teostamist) jälgib kollektsiooni eest vastutav töötaja. Külmikud on varustatud külmikute häire edastusseadmega. Häire korral saadab seade vastava sõnumi eelnevalt kindlaks määratud isikute mobiiltelefonile.
Proove käideldakse ja  utiliseeritakse vastavalt määrusele „Nakkusohtliku materjali käitlemise kord“ (vastu võetud 31.10.2013 nr. 119, RTL 2003, 115, 1831).
 
Kollektsiooni kasutamine ja eksponeerimine

Kollektsiooni peamine ülesanne on toetada ja edendada reproduktiivtrakti mikroobikoosluste alast teadus- ja arendustegevust mikroobitüvede ja mikrobioota näidiste ning nende kohta käiva informatsiooni kogumise, töötlemise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu.
Kollektsioonis olevad säilikud ja nende kohta kogutud informatsioon on kättesaadavad teadus-arendustööks. Säilikute ja andmete üleandmine uurimistöö eesmärgil toimub vastavalt sõlmitavale materjalide üleandmise lepingule (MTA, material transfer agreement) kooskõlas Nagoya protokolli eeskirjadega.
Kollektsiooni kataloog on avalikult kättesaadav veebilehel.


f123552me-3138438574957507417

University of Tartu 


 © 2013-2021 by University of Tartu, Estonia.

Version 09.11.2021