Skip to table dataSkip to menuTagasi otsingusseHotkeys reference

 

EEMB

 

Estonian Electronic Microbial dataBase

Eesti Elektrooniline Mikroobide andmeBaas

 f123552me-3138438574957507417
Instructions

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS teaduskollektsiooni

Reproduktiivtrakti Mikroorganismide Kollektsioon

korralduse ja kasutamise eeskirjad

 

Üldsätted

CREP (Collection of Reproductive Tract Microorganisms) on Tervistehnoloogiate Arenduskeskuse (Tervise TAK)  juures asuv reproduktiivtraktist pärinevate mikroobitüvede ja mikrobioota proovide kollektsioon. Kollektsioonis säilitatavad mikroobitüved, mikrobioota näidised ja nendest eraldatud DNA proovid pärinevad tervetelt, põletikega ja viljatutelt indiviididelt: naistelt, meestelt ning mees-naine paaridelt. Kollektsioon sisaldab nii kasulikke piimhappebaktereid kui ka oportunistlikke patogeene. Kollektsiooni põhirõhk on reproduktiivtrakti probiootikumide arendusel.  

Kollektsioon toetub oma töös vastava valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustele: ECCO (European Culture Collections' Organization), WFCC (World Federation of Culture Collections), CABRI (Common Access to Biological Resources and Information), samuti OECD Hea Tava eeskirjadele (Best Practice Guidelines for Biological Resource Centre)

Kollektsiooni säilimise eest vastutab selleks määratud isik (kollektsiooni haldur). Kõik kollektsioonis säilitatavad bioloogilised materjalid ja isolaadid on dokumenteeritud. Kehtivad kindlaksmääratud reeglid kollektsioonile ligipääsu ja kasutamise kohta (Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers of member states on research on biological materials of human origin,  article 14).

Info kollektsiooni kohta on kättesaadav Eesti Elektroonilise Mikroobide andmeBaasi (EEMB) veebilehel nii eesti (http://eemb.ut.ee/) kui inglise keeles (http://eemb.ut.ee/eng).

 

Kollektsiooni komplekteerimine ja struktuur

Kollektsiooni moodustavad teadustöö käigus kogutud või ostetud mikroobitüved ja mikrobioota näidised ning digitaalsesse andmebaasi talletatud informatsioon.

Kollektsiooni täienemisel kantakse info uue säiliku kohta digiarhiivi andmebaasi. Samuti täiendatakse andmebaasi olemasolevate säilikute kohta uue info laekumisel. Andmebaasi sissekannete tegemist teostab kollektsiooni haldur, kes kogub vajaliku info teistelt Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS töötajatelt ja kraadiõppureilt.

Igal säilikul on unikaalne ID-kood, mis koosneb kollektsiooni akronüümi ja numbri kombinatsioonist.

Bioloogilist materjali säilitatakse kodeeritult vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele (Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers of member states on research on biological materials of human origin).

Kollektsiooni ja andmebaasi nõuetekohase kasutamise ja hoidmise eest vastutab kollektsiooni haldur.

Kollektsioon asub Biomeedikumis IV korrusel (Ravila 19, Tartu 50411).

 

Säilikute hoidmine ja säilivuse kontroll

Säilikuid (mikroobitüvesid, mikrobioota näidiseid ning nendest eraldatud DNA-d) hoitakse -80°C juures mitmes korduses, mis on paigutatud erinevatesse külmikutesse. Isoleeritud tüvesid säilitatakse spetsiaalsetes säilitusviaalides (keemiliselt töödeldud helmed krüolahuses) või steriilsetes krüoviaalides SKIM-milk säilitussöötmes.  

Kollektsiooni säilitatakse lukustatud külmikutes. Juurdepääs kollektsioonile on ainult selleks volitatud isikul, tema puudumisel (puhkus, lähetus jms) määratud asendajal. Kolmandatel iskutel juurdepääs kollektsioonile puudub.

Säilitustingimusi (külmikute temperatuuri ja külmikute jooksva hoolduse teostamist) jälgib kollektsiooni eest vastutav töötaja. Külmikud on varustatud külmikute häire edastusseadmega. Häire korral saadab seade vastava sõnumi eelnevalt kindlaks määratud isikute mobiiltelefonile.

Mikroobitüvede säilimist kontrollitakse olenevalt mikroobi liigist 3?5 aasta järel.

Proove käideldakse ja  utiliseeritakse vastavalt määrusele „Nakkusohtliku materjali käitlemise kord“ (vastu võetud 31.10.2013 nr. 119, RTL 2003, 115, 1831).

 

Kollektsiooni kasutamine ja eksponeerimine

Kollektsioonis olevad säilikud ja nende kohta kogutud informatsioon on kättesaadav teadus-arendustööks asutuse siseselt. Materjalide ja andmete kasutamine toimub kokkuleppel kollektsiooni juhi ja kogusse mikroobitüvesid ja uurimistöö andmeid üle andnud teadustöötajatega.

Asutusevälistele uurijatele on kollektsiooni mikroobitüved kättesaadavad akadeemilise uurimistöö eesmärgil teaduskoostöö lepingute raames ning vastavalt sõlmitavale materjalide üleandmise lepingule (MTA, material transfer agreement).

Kollektsiooni kataloog on avalikult kättesaadav veebilehel http://eemb.ut.ee/.

 

© 2013-2016 by University of Tartu, Estonia
Viimane uuendus: 11. oktoober 2016